Värdigt är Guds Lamm - Singel februari

Helig Ande kom och möt oss här - Singelrelease januari 2019

Ett av historiens mäktigaste skiften ägde rum då Jesus Kristus steg upp till himlen för att ta plats vid Faderns högra sida och då Den Helige Ande, enligt Guds löfte sändes till jorden över en liten skara lärjungar som väntade i bön. Församlingens tidsålder var därmed inledd och Den Helige Ande har varit och kommer sedan dess ständigt vara närvarande på jorden genom församlingen tills hon hämtas hem av Jesus själv.

Med Guds folk i alla tider - för alla människor, för varje ny generation, för varje ny tid och för varje plats - vill vi alltid välkomna den Helige Ande med Guds sanna närvaro. Vårt hjärtas djupa längtan och bön är: ”Helig Ande kom och möt oss här”
Omslagsfoto: Marie Johansson

Vi är oerhört glada att få presentera denna sång på svenska. Tack till David Media AB för hjälp med auktorisering av den svenska texten. Vår förhoppning är att sången ska få bli till stor betydelse här i Skandinavien.

Titel:
Helig Ande kom och möt oss här
Artist: Marie & Anders, feat. Marianne Andersson
Katalog: MAJO191
Produktion: 2019 MaJo Music
Digital distribution på: Spotify, Apple Music/iTunes, Youtube, Googleplay mfl

Copyline:
Babbie Mason, Marty Hennis Originalets titel: Holy Spirit Come and fill this place Svensk översättning: Anders Johansson 1996 May Sun Music / Word Music, LLC (Admin. for Small Stone Media Scandinavia by David Media AB)

Boka oss gärna för gudstjänstmedverkan.

Marie & Anders MaJo Music