Att övervinna frestelsen

Att övervinna frestelsen

Bild: Unsplash

Känn igen mönstret

Går det att känna igen djävulens sätt att behandla oss människor? Det tydligaste men lika mycket förrädiska kännetecknet på vår själafiende Satan är lögnen. Jesus kallar honom för "lögnens fader" och säger att han varit "en lögnare från världens begynnelse". Ett annat citat av Jesus är att "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda" Joh 10. Första Petrusbrevet 5:8 säger: "Var därför nyktra. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka". Jakobs brev beskriver: "Den som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död". 

"Ta på (iklä) er hela Guds vapenrustning [Paulus tar en soldats rustning som exempel] för att ni ska kunna (så att ni får kraft att) stå emot djävulens [lömska] knep (listiga planer, konster, svek, trick, bedrägerier, intriger, strategier och metoder – gr. methodeia)." Ef 6:11 SKB 

Lögnen 180 grader

Kan vi lära oss något av de verser jag citerat? Man skulle kunna säga att det finns ett återkommande mönster i djävulens sätt att bedra oss människor. Inledningsvis lockar han oss, ofta på områden där vi är svaga och försöker lura oss att synd inte är synd och att det inte kommer få några konsekvenser. Vi blir attraherade av synden(vi frestas), något upptar och uppslukar våra tankar med väldigt stor kraft(vi fylls av begär till synden) och vi tappar omkringliggande faktorer som annars skulle kunna skydda oss. "Var därför nyktra" uppmanar Petrus. Om vi därför fortsätter att umgås med dåliga tankar som vill förleda oss kommer vi förr eller senare att snubbla(begäret föder synd). Men fram till det ögonblick som vi faller är djävulen mästare på att hålla oss kvar i fascination och lust till synden under lögnens förevändningar. När vi sedan faller och synden är ett faktum, skruvar han lögnen 180 grader och börjar omedelbart att anklaga oss. Är du dessutom frälst, ett Guds barn kommer han genast att slå med full kraft mot din frälsning. Han vet nämligen vad som står skrivet att den som bekänner sin synd inför Jesus blir förlåten.

"Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han(Jesus) förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" 1 Joh 1:9.

Högmodets ursprung

De flesta känner till vad som hände i Edens lustgård med de första människorna Adam och Eva. Vi läser om detta i Första Moseboken kapitel 3 och vers 1 till 7. Satan har inte förändrats och vi kan se samma mönster nu som då: Tvivel: "skulle Gud ha sagt"; lögn: "ni ska visst inte dö"; högmod: "ni kommer bli som Gud". Satans verk har sitt ursprung i högmod. Det var högmodet som blev hans fall och det är också högmod som all synd har gemensamt.

Befrielsens ögonblick

Eftersom djävulen kan Bibeln och vet att Jesus har makt att sätta alla människor fria som bekänner sina synder, måste han jobba i motsatt riktning. I frestelsen är synden vacker och söt, men efteråt gör den ont som en slavpiska. Vi skäms, fylls av fördömelse, av oro och ofrid och vill gömma oss för alla och inte minst för Gud. Djävulen slår in med sin rädsla i oss och gör allt för att vi inte ens ska våga tänka tanken på bekännelse och försoning. Att drabbas av denna ofrid kan gå på ett ögonblick. Fienden skruvar på alla sätt lögnen i riktning mot oss ända fram till det fantastiska ögonblick jag främst har att peka på, nämligen förlåtelsen. Djävulen försöker binda oss i synden med lögnen att vi inte kan bli förlåtna. Det fantastiska är att i just det ögonblick vi bekänner våra synder inför Gud och inför varandra, blir vi fria från anklagelserna och vi fylls av frid. Lika visst som djävulen har vänt och skruvat sina lögner i fallets ögonblick finns det ett nytt ögonblick där han förlorar all sin kraft. Nyckeln till omvändelse heter ödmjukhet och är motsatsen till högmod. Att leva med synd är att gå i riktning bort från Guds vilja och plan. Synd är trots mot Gud och totalt präglat av högmod, men i överbevisningens stund, om vi väljer att ödmjuka oss måste högmodet och stoltheten brytas ner.

"Underordna er därför- Böj er under Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly från er." Jakobs brev 4:6.

Ljuset övervinner

”De gudlösa flyr fast ingen förföljer dem, de rättfärdiga är trygga som lejon.” Ordspråksboken‬ ‭28‬:‭1‬

Hur många är det inte som upplever det obekvämt och påträngande när det blir tal om Gud? Vad beror det på? Den fysiska lagen att ljuset tränger igenom mörkret gäller även i det andliga. Många gånger vet man inte hur blind man blivit, kanske efter många år av ett förträngt inre. Det kan vara gamla synder och sår som blivit djupa ärr. Men med förlåtelsens kraft kan även det djupaste mörker och hårdhet förvandlas till ett liv i frid, glädje och hopp. ”Där synden blivit större överflödar nåden allt mer”. Hos Jesus blir vi förvandlade människor med nådens nya möjligheter. Det är Guds kärlek till oss att Jesus gav sitt liv istället för oss och ger oss evigt liv genom tron. Stå inte emot utan kom till Jesus och finn frälsning.

Låt oss därför (vi borde ju) med frimodighet [utan fruktan – öppet och rättframt i tillförsikt] närma oss nådens tron, för att få (så att vi får ta emot) barmhärtighet och finna nåd (favör) till hjälp i [precis] rätt tid.[Nåden är den kraft som hjälper oss just i den stund då vi behöver den som mest.] Hebr 4:16 SKB

Anders Johansson
Låtskrivare