ATT SKRIVA TEXTER - del 4

ATT SKRIVA TEXTER - del 4

Det finns en del olika pedagogiska sätt och jag skrev att jag inte tänkte ge exempel, men låt mig bara nämna om rim. Man kan skriva texter helt eller delvis utan rim, men att rimma hjälper mottagaren att följa med, kanske t o m att var lite före. En text med rim är också lättare för sångaren att lära sig.


Rimlexikon

För längesedan köpte jag ett svenskt rimlexikon som jag hoppades skulle hjälpa mig. Någon gång har jag tittat i det, men det är faktiskt inte så svårt att själv hitta rim. 

När jag skapat en textrad eller två brukar jag skriva så många rim jag kommer på ute i kanten efter det sista ordet. Särskilt när jag märker att det går trögt. Det fungerar som en inspiration att skapa innehåll till nästa textrad. Man kan rimma på följande rad eller på varannan rad. Ibland har jag skrivit texter med rim inne i raderna eller med aliteration, tex lika upptakter.


Vokalrim och dubbelrim

Ett ”riktigt” rim stavas helt lika, men ett annat fungerande sätt att rimma är att använda sig av sk vokalrim. Det är ord som låter lika utan att de stavas exakt lika.

Dubbelrim är flerstaviga eller sammansatta ord där två stavelser rimmar med samma stavelser i ett annat ord. Det kan va svårt att hitta, men någon gång har jag fått till det. (Vill gärna ge exemplet, men just nu kommer jag inte på vilken låt det är.)

Rytm

Det är jätteviktigt att en text har en rytm. Rytmen beror inte bara på antalet stavelser utan har väldigt mycket med ordens betoningar att göra. Melodier har betoningar och textens betoningar måste stämma med melodin. Man kan leka med betoningar i baktaktförhållande eller på andra sätt skapa effekter, men det naturliga är när betoningarna stämmer överens.

Här är ett exempel på en text jag är glad för. Vokalrim i refrängen nåd - såg och liv -fri. I refrängen finns ett rim inne i raderna: ”evighet - verklighet” som ger en trevlig förstärkning. De enda riktiga rimmen i låten är markerade med fetstil, de övriga är vokalrim.


1)Hade aldrig varit här

om Du inte räckt Din hand,

inte varit den jag är,

aldrig kunnat hittat fram.


Från ett ögonblick av nåd

blev en evighet till liv,

trots den verklighet Du såg,

i Dina ögon var jag fri.

I varje ögonblick av nåd

föds en evighet till liv.


2)Hade aldrig haft nåt hopp

om Du inte varit stark.

Du är den som lyft mig upp.

Jag är trygg på säker mark.


Från ett ögonblick…


Stick)

Du såg genom dagar och år,

såg genom synder och sår,

räckte mig din helande hand,

gav förlåtelsen ett Namn.


Från ett ögonblick…

… Från ett ögonblick.


Text och musik: Marie Johansson och Anders Johansson

© 2003 Marie & Anders Johansson, Majo Music(CD'n Andas Gud 2006)


Onödiga småord

En annan sak som kan förbättra en text avsevärt är att titta efter om man kan ta bort ord som faktiskt är onödiga. Man behöver t ex inte upprepa ”Jag” i början av varje rad, det räcker en gång eller kanske inte alls som i mitt exempel. ”Hade aldrig varit här”. Ofta kan småord i början av raderna som bara bildar en upptakt helt enkelt strykas. Bara du själv, ingen annan kommer förmodligen att sakna dem. De bara krånglar till det för den som lyssnar.

Lycka till med din kreativitet!

Alla inlägg finns i huvudartikeln