LÅTAR SOM ÖVERLEVER - del 11

LÅTAR SOM ÖVERLEVER - del 11

IMG_2365

Den förekommande överlevnadsförmågan hos olika musik varierar stort. Vi har sånger som tycks vara aktuella trots hundra ja, flera hundra år på nacken. Många av våra älskade psalmer och väckelsesånger tillhör det dyrbara urvalet som aldrig tycks tystna. Man kan ställa sig frågan vad som gör att en sång eller ett musikstycke får ett sådant genomslag. Av den musik som skapas idag vet vi inte förrän i framtiden om något liknande inträffar som när ”O store Gud” eller ”Amazing grace” skrevs.

Livsöden ger starka texter

Inte sällan har stora ”hits” skapats när upphovsmän själva tvivlat på sina alster. Den kända folkpsalmen ”Barnatro” var en sådan. Söker man på Stim hittar man en mängd namn på Barnatro bl a Gunnar Dahl. På Wikipedia berättas att han egentligen hette Ejnar Westling. Han skrev en annan känd sång som 14åring men kom sedan bort från tron. Han fick senare av en händelse höra sin egen sång på Frälsis i Stockholm. Samma natt, säkert i vånda över att han kommit bort från sin tro skrev han Barnatro och gick sedan och lämnade den på Frälsis. Senare sålde han den till en förläggare för 50kr. När Anna Öst, mera känd som ”Lapplisa” 1936 spelade in den, blev det en storsäljare på dåvarande enorma 85000 ex.

Personlig upplevelse

Jag tror hemligheten ligger i om det finns något självupplevt bakom känslan och orden. Lina Sandell sysslade inte heller med att producera hits, men ur hennes svåra livssituation kom närmast odödliga texter som tonsattes.

Födda sånger

Bland mina egna sånger har jag sett en skillnad och ofta har jag själv gjort en gallring ganska snart. När jag märker att skrivandet går trögt och blir ett konstruerande vet jag att det faller platt. De sånger som blivit omtyckta och använda är sådana som gått lätt att skriva. Bland kristna använder vi uttrycket ”födda sånger”. De är inte frampressade av hitmakare, utan sprungna ifrån ett inre flöde av bön och Guds ord. Med det menas att man fått orden genom den helige andes påverkan. Det är inget vi kan ta oss eller prestera fram, utan varje sådant tillfälle har med Guds nåd och goda vilja att göra.

Vänta in Guds Ande

Gud har lagt ner talang i oss som han vill att vi skall förvalta till hans ära. Vi kan därför slappna av och låta honom få ge oss inspirationen till skapande.

Läs flera inlägg om låtskrivande här