Lovsång - begrepp eller bön

Lovsång - begrepp eller bön

Vi har ett rikt och mångfasetterat musikarv i våra olika samfund och kyrkor runt om i vårt land. Musik i kyrkan kan självklart ha olika funktion, men vad är det primära syftet? Sång och musik kan skapa en känsla av trivsel och delaktighet och ibland blir det en transport och utfyllnad i gudstjänsten. Vi bakar t ex ihop en sång med veckans information och en kollekt, eller ibland utformar vi en pigg uppstart av Gudstjänsten under begreppet ”lovsång”. Det är nyttigt att sjunga och alla som t ex sjungit i kör vet att det skapar en fantastisk samhörighet. Gud har gett oss musik som en gåva och vill att vi ska må bra, men är musiken i kyrkan till för att vi ska må bra? Sång och musik har flera funktioner i den kristna gemenskapen, men är allt lovsång?

Lovsång ett begrepp

Ungefär på 80-talet kom alltmer det vi kallar lovsång att bli ett begrepp och en större del av Gudstjänstens musik. Jag kan till viss del förstå den då oftast äldre generationens frågande inställning, för vad hade de sysslat med innan, om inte att sjunga lovsånger? Lovsång till Gud är inget nytt, inte tillbedjan heller. Det som ändrades var att lovsång och tillbedjan tog sig en annan form än tidigare. Istället för långa sånger med djupt bibelförankrade texter kom de korta enkla texterna som repeterades många gånger. Man tappade tyvärr en stor del av djupet i texterna, men sjöng sig in i gudsnärvaron. Det har fört med sig mycket gott, inte minst ett större fokus på tillbedjan - ett kännetecken för den sista tidens församling. 

Lovsång är bön 

Lovsång och tillbedjansång är bön, alltså mycket mer än musik - lovsång har ett djupare syfte. Bönen är en del av "Gudstjänsten", tillsammans gör vi tjänst inför Gud. Det värsta som finns är okänsliga mötesledare och fasta program som skapar ständiga avbrott i andligt känsliga skeenden. Gud är Ande, men vi kan välja vilket utrymme den Helige Ande ska få i vår gemenskap. "Herren är Anden. och där Herrens Ande är, där är frihet." 2 Kor 3:17. Det handlar inte om vår frihet utan den frihet som Anden bär med sig. Vår frihet och Andens frihet är olika saker. Vi kan ha goda intentioner om frihet i vår gemenskap och ändå inte tillåta närvaron av Andens frihet. 

Musik och främst sång är ett starkt media som kan öppna både hjärtan och öppna himlen, ja, jag tror faktiskt att det kan öppna Guds hjärta. ”Närma er Gud, så ska han närma sig er” står det i Jakobs brev 4:8.  

Sann tillbedjan

"Gud är Ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning" Joh 4:24. Jesus talar om "en tid då sanna tillbedjare skall tillbe Gud Fadern i ande och sanning". Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha". Lyssnar då Gud inte till alla som tillber honom? När du vill kommunicera med någon gör du rätt i att välja ett språk som fungerar och eftersom "Gud är Ande" vänder han sig på ett speciellt sätt till dem som har den Helige Ande - "där Herrens Ande är" 2 Kor 3:17. I Joh 4:22 säger Jesus: "Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner". Det går alltså att tillbe någon som man inte känner. Den viktigaste frågan är om du känner Jesus? "Den som har Sonen har livet, den som inte har Guds Son har inte livet" 1 Joh 5:12. Man kan säga att från de tillbedjare som tillber på detta sätt kommer den tillbedjan som Fadern vill ha. I texten talar Jesus med en samaritisk kvinna och när han med profetisk exakthet just avslöjat en av hennes inre hemligheter blir hon genast väldigt religiös och leder in på frågan: vilket berg man bör tillbe på? Jesus säger att det inte handlar om något speciellt berg utan ”den tillbedjan Fadern vill ha är en tillbedjan i ande och sanning”. 

Jesus plockar vi ett annat tillfälle upp ett sammanhang ur profeten Jesaja som handlar om att religiös tillbedjan är totalt meningslös och bortkastad: ”Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud” Markus 7:7.  När vi överger sanningen - "Ditt ord är sanning" till föga för våra egna läror förlorar all vår tillbedjan sitt värde. Alla egna strävanden att nå Gud är religion, d v s död aktivitet. 

Lovsång är inte

Lovsånger till Gud är ingen konstform. Jag tror att vi som utövar musik i kyrkan är ganska skadade av perfektion, å ena sidan fantastiskt, men det kan också utveckla eller ha sitt ursprung i människofruktan. Drar man det till sin spets kan det sluta i aktivitet och i värsta fall bli avguderi(idoldyrkan). Lovsång är inte underhållning. 

Lovsång är heller ingen teknik. Vem som helst är fri att bara sitta med och delta efter egen vilja. Vi sysslar inte med formler och magi. Nej, vi öppnar våra hjärtan och ger Gud av vår tid. Den främsta nyckeln till nära och starka Gudsmöten är att lägga av sig klockan. När du är ensam med Gud, varför inte stänga av eller lägga mobilen i ett annat rum.  

Det finns inga proffs på lovsång. Bara i den himmelska välden finns den verkligt äkta lovsången - där finns ingen stress, inga måsten, inget jordiskt eller köttsligt. Ingenting i den himmelska världen skymmer sikten eller tar vårt fokus - vi ser bara Jesus och kommer alltid att förbli hos honom.  

Trots en värld styrd av tid och full av brus kan vi få en försmak av himlen. Vi kan ställa in oss på bön, fästa blicken på Jesus och lägga annat åt sidan. Kom ihåg, Du är skapad för att tillbe Gud för evigt.


Anders Johansson
Låtskrivare och lovsångsledare