MUSIK FRÅN HJÄRTAT - del 12

MUSIK FRÅN HJÄRTAT - del 12


Är musik andligt?

”Då förstår man att musik är ett eget språk som faktiskt överträffar mycket i den här världen.”

Jag väljer att citera mig själv från en tidigare artikel. Jag vill först göra klart att musik i sig självt inte är andligt. Det vore fel att påstå och kanske även farligt. Musik är å andra sidan i högsta grad bärare av olika slags känslor: glädje, sorg, allvar etc.

Hjärtat och musiken

Vi kan hämta vår inspiration från mycket. Hjärtat är vårt innersta rum och musik har en förmåga att spegla vad hjärtat rymmer. Bibeln ger oss viktiga uppmaningar angående våra hjärtan:

”Av allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. ” Ordspråksboken 4:23

Det är ingen tvekan om att vårt inre är viktigt. Vi går miste om vårt liv om vi handskas felaktigt med våra hjärtan.

”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.”

‭‭Efesierbrevet‬ ‭5:18-19‬

Vad finns i hjärtat?

Detta är mycket intressant. Det talas om Anden som är den Helige Ande. Det är alltså inget nytt utan självklart enligt Bibeln att musik och hjärta kan kopplas ihop. Då återstår bara den viktiga frågan: Vad finns i våra hjärtan? Musik är inte andlig i sig själv men på det här sättet kan musik få en andlig dimension.

Jesus talar också om hjärtat och säger att det är vad som finns i hjärtat som gör oss orena, för i hjärtat döljer sig mord, äktenskapsbrott mm. Jesus säger att det är vad som kommer ut från oss som gör oss orena, inte det som kommer in och talar då om olika mat som vi äter.

Om du är en medveten musiker och låtskrivare ska du vara noga med ditt hjärta, att ditt innersta är rent inför Gud.

Läs flera inlägg om låtskrivande här