MUSIKENS FUNKTION OCH ÄNDAMÅL - del 8

MUSIKENS FUNKTION OCH ÄNDAMÅL - del 8

majomusic_se

Musiken och vårt inre

Musik är kommunikativ och kan förmedla ett budskap långt bättre än bara en text. En melodi talar ett språk, men den som sjunger och framför musiken behöver ha tagit den till sitt hjärta. Jag skall återkomma till vårt inre och musiken i kombination mera konkret, men jag vill redan här säga att musik återspeglar vad som finns i vårt inre. Det sägs att ”ögat är själens spegel” och kanske är det så att "musiken är hjärtats språk". 

Genrer och uttryck

Musikstilar är inte bara genrer utan kan ofta även delas in i olika uttryck. Country är som exempel berättande i sitt uttryck. Tonspråket stämmer oftast med berättande texter. Hiphop och olika former av Street-musik är proklamerande. En annan musikstil jag gärna nämner i sammanhanget är Gospel. Alla musikstilar har förändrats mycket de senare åren, men genuin gospel är en oerhört bra mix av glädje och allvar, i sin ärlighet unik bland musikstilar.

Hjärtats tonspråk

För att låtskrivandet skall nå sin fulla potential är det viktigt att vara medveten om att olika musik har olika funktion. Det är tex svårt att förmedla innerlighet med hårdrock. Lär känna ditt tonspråk genom ditt hjärta. Om du låter ditt hjärta fyllas av Guds kärlek, av den Helige Andes närvaro kan ditt tonspråk bli ett redskap vår värld behöver. Hur ska det gå till undrar du kanske? Det handlar först och främst om att du blir frälst så att du får en upprättad relation med Gud genom Jesus. Då får du bli fylld av den Helige Ande och viljan att leva livet i överlåtelse till Gud kan börja formas. Detta nya liv kommer ge dig ett helt nytt förhållande till ditt skapande och musicerande.

Läs flera inlägg om låtskrivande här