UPPHOVSRÄTT OCH STIM - del 14

UPPHOVSRÄTT OCH STIM - del 14

Tanken om upphovsrätt 

känns väldigt svensk, självklar och positiv. Lika mycket som vårt land är avlångt sägs det att vi är bäst i världen på att stå i kö. Självklara saker tycker vi, men allt bygger på lojaliteten till den som står före. Du kom före, därför har du rätt att stå först. Vår svenska upphovsrättslag är både omfattande och samtidigt enkel. Det är nog få som orkar läsa den, men det är väldigt enkelt att omfattas av lagen. Vem du än är, om du skrivit en liten enkel visa så kallas du upphovsman och din lilla visa kallas för verk och bär automatiskt skydd av upphovsrättslagen. Du är ägare. Ditt alster behöver inte ha någon speciell kvalité för att kvalificera sig för skyddet och det behöver inte vara registrerat eller inspelat någonstans. Däremot behövs en viss särprägel och det är här ordet plagiat, som du säkert hört i sammanhanget kommer in. Men t o m om två verk faktiskt liknar varandra kan de ha berättigad s k samexistens. Om en tvist uppstår kan detta komma att avgöras i varje unikt fall. På lagen.nu kan du läsa lagtext och exempel på tillämpningar: https://lagen.nu/1960:729

Vad är då Stim till för?

Många har uppfattningen att alla som är anslutna till Stim tjänar mycket pengar, det är förstås väldigt fel. Vissa hade kanske faktiskt tjänat mer på att inte va anslutna till Stim. Stim uppfanns för att erbjuda avkastning till musikskapare, men förutsättningen för att du ska få några pengar är att någon betalar till Stim för att de använder din musik och det får du som kompositör i grund och botten jobba för helt själv. Stim ger heller inte betalt för att du sjunger eller spelar på en skiva, vilket är en annan missuppfattning. Den som medverkar på en inspelning kan istället ansluta sig till Sami, men ersättningen beror i detta fall helt på om musiken spelas i mainstream media.

Din äganderätt

Vad många inte tänker på är att en upphovsman som anslutit sig och anmäler sina verk till Stim, enkelt uttryckt har överlåtit rätten till Stim att skydda verken. Det låter ju som en bra tanke, men som upphovsman bestämmer du sedan inte längre helt över dina verk. Du kan t ex inte säga till en kompis att det är ok att din musik spelas i hans restaurang. Din kompis har skyldighet att rapportera till Stim vilken musik som används i verksamheten, oberoende av och trots ditt samtycke. Som ansluten till Stim har du överlåtit det ekonomiska förvaltarskapet av din äganderätt åt Stim. Visste du förresten att Stim är en svensk uppfinning? Stim har därefter så att säga ”plagierats” till motsvarigheter i länder runt om i hela världen.

Samfunden och Stim

Något bör sägas angående upphovsmännen och Stim i koppling till musikutövandet i våra kyrkor. Jag hörde för flera år sedan att samfundet Pingst då betalade en avgift på nästan en miljon kronor till Stim för musikanvändningen per år. Det gäller alltså användandet av musik i gudstjänster som många gånger utgörs av verk komponerade av samfundets egna kompositörer. Jag lägger inte värderingen i beloppets storlek, utan i frågan vilka som får del av pengarna? Här finns ett stort ekonomiskt slukhål i den kristna musiken som inte många känner till. Samfunden borde vara på alerten och hjälpa till så att dessa pengar kom tillbaka till sina kompositörer. Tyvärr är väl risken då överhängande att Stim kommer att höja avgiften.

Specifik rapportering

Under senare år har Ccli skapats för att någon kom på att vi även måste göra rätt för oss avseende publiceringen av texter på skärmar o dyl. Eftersom Ccli bl a vände sig direkt till musikerna och låtskrivarna i församlingarna lyckades man få igång en detaljrapportering av musiken. Men tänk om man skulle kunna slå två flugor i samma smäll och lokalt använda rapporteringen till Ccli som underlag även för rapportering till Stim? Genom att Stim inte belagt samfunden med skyldighet att specifikt rapportera vilken musik som används i gudstjänsterna, rullar pengarna bara i den ena riktningen. (Noteras kan också att det under många år, åt samma håll har rört sig ett enormt kapital av skickliga musiker.) Ett liknande exempel är den musik som spelas i närradio och i kristen TV, där det också betalas klump-avgifter till Stim. Där sker heller så vitt jag känner till ingen detaljerad rapportering av musiken som i stor utsträckning är just kristen musik.

Pengarna eller musiken?

Jag vågar inte tro att du blev särskilt klokare av detta, men kanske du fick några saker att fundera över. Även om musik ibland kan va pengar är det i alla fall skönt att det inte är pengar som är musik. Det hade inte varit värt!

Länkar till alla inlägg finns i huvudartikeln