Helig Helig Gud Allsmäktig

Hur låten kom till

Vi hade träffats för att göra en något ovanlig böneproklamation i samband med klockringningen denna kväll. Det var snö, kallt och blåsigt. Efteråt bestämde vi oss att tillsammans med en av våra bönevänner gå till den lilla Missionskyrkan för att dröja kvar i bön en stund. Våra böner handlade mest om vårt land och omsorgen om våra kristna syskon.

Jag satte mig vid pianot och vi sjöng några lovsånger då orden, harmoniken och melodin kom nästan samtidigt: ”Jesus du är, Jesus du var, Jesus du kommer, ja du kommer”. Jag sjöng det inom mig om och om igen ett antal gånger innan jag försiktigt lät orden komma ut i rummet. En ny sång föddes den kvällen. Jag tog med mig den nya låtidén och slog upp orden i Uppenbarelseboken 1:8; ”Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige”. Jag var inte säker på ordningen, men där stod det: ”är - var - kommer”. Jag fortsatte ivrigt att lyssna efter text och melodi som skulle bilda verser och stick.

Första versen beskriver en Helig Allsmäktig Skapare, och fanns där direkt, men det var en process att hitta en övergång till refrängen. Därför gillar jag hur andra versen leder in på Jesus: ”I din strålglans inför tronen, Heligt Heligt är ditt namn”. Det var en process och nödvändigt att hitta den övergången i texten eftersom refrängen så tydligt handlar om Jesus. Och där i Pre Chorus öppnades det naturligt för sången till Lammet som pågår inför tronen: ”Till Guds Lamm stiger sången vid din tron”.

Väldigt snart började jag skissa på en produktion för en inspelning och formen kändes ganska given. Jag är bl a glad för elgitarren i tredje versen som bidrar till en modern karaktär åt hela låten.

Låten är lätt att sjunga och spela och rör sig i en klassisk lovsångsgenre. Vår önskan och förhoppning är därför att den kommer bli använd och bli till välsignelse för många.


Anders Johansson

Låtskrivare och Producent