Sånger för kör av Marie & Anders

Här är några exempel på sånger som är lämpliga för kör. Notblad går att beställa på samtliga sånger, de flesta har helt eller delvis flerstämmiga arrangemang för blandad kör med ackordanalys. 
Vi har flera körsånger utöver dessa. Välkommen att kontakta oss så ger vi gärna förslag. 
E-post: k o n t a k t @ m a j o m u s i c . s e 


 • Helig Ande kom och möt oss här
 • Värdigt är Guds Lamm
 • I Hear the Roar
 • Rippling Well(You're My Lord)
 • Lord I Believe in You
 • We Give You Praise
 • Calling Me Deeper
 • Tack min Jesus för ditt blod
 • Jag flyr till dig
 • Jag kommer för att tillbe
 • Låt din nåd vila över oss
 • Helig Helig Helig
 • Mätta mig med din nåd
 • There is Power in the Name of Jesus
 • Helig Helig Gud Allsmäktig
 • Bara du är vår Gud
 • Se Guds Lamm
 • Du täcker oss med ditt blod
 • You are a Mighty God
 • Välsignelsen