Tack för din beställning!

Vi har tagit emot din beställning. Du kommer att få ett meddelande med det belopp du skall betala. När betalning har registrerats på vårt konto kommer vi att leverera dina produkter inom 3-5 arbetsdagar.
Vänligen betala med Swish till: 123 544 28 50 (MaJo Music)
(Betalningar kan även göras till Bankgiro: 5007-3279)


(GDPR) 

Du har just sänt din beställning som e-post till k o n t a k t @ m a j o m u s i c , s e som är en privat mottagare. Vi vill informera dig om att samtycke till vår behandling av dina uppgifter har ingåtts. Vårt syfte är primärt att fullfölja påbörjat ärende. Du kan därefter när som helst skicka ett epost med texten "RADERA" så tar vi bort dina uppgifter från vår lista.